rgab-tsec

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนเปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ

จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร.มีแผนจะเปิดการทดสอบหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 57 และ 58 ในวันที่ 18-22 ก.พ.62
(คัดเลือกพร้อมกัน) เตรียมร่างกายให้พร้อม รายละเอียดอื่นๆ ผบช.อนุมัติหลักการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ได้รับเข้ารับการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 122

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร.จะเปิดทดสอบผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 122 ในห้วงวันที่ 19-24 ส.ค.61  และเตรียมร่างกายให้พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ถ้า ผบช.อนุมัติหลักการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม

หน่วยงาน

 

วิดีโอการฝึกศึกษา

จัดทำโดย แผนกสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ( 54143 ทบ. )